מערכת התגמול הינה הנדבך המרכזי בניהול ההון האנושי של הארגון – עובדים ומנהלים בכירים. מערכת תגמול טובה, תיצור תמריצים אפקטיביים להנעת הנהלת הארגון ועובדיו ותרתום אותם לשיפור מתמיד של ביצועי החברה, והשגת מטרותיה האסטרטגיות. בנוסף, מערכת תגמול טובה תאפשר ניהול מיטבי של ההוצאה הגדולה ביותר של הארגון – הוצאת השכר ולקשור בינה לבין הצלחת הארגון ותוצאותיו הכספיות. לעומת זאת, מערכות תגמול שאינן נבנות בצורה מושכלת או מאוזנת עשויות לגרום לארגון בזבוז משאבים ללא הצדקה כלכלית ובמקרים מסויימים אף עשויות להיות בעלות השפעות הרסניות. דוגמאות מפורסמות לכך ניתן למצוא במגוון מנגנונים לקויים לתגמול בנקאים אשר היוו בסופו של דבר את אחד הגורמים המרכזיים לקריסת הבנקים בארה"ב בעשור הקודם. עם זאת, ישנן אף מספר דוגמאות מהעת האחרונה למקרים בהן חברות ציבוריות בישראל נפגעו באופן קיצוני כתוצאה מאימוץ מנגנוני תגמול לקויים. אנו מספקים לארגונים פתרונות המשפרים את הביצועים העסקיים באמצעות כלי תגמול כלכליים המותאמים לאסטרטגיה העסקית של הארגון ומאפייני ההון האנושי בו.