אודותינו

המשרד הוקם בשנת 2016 על ידי עופר מור, בעל ניסיון של מעל לעשר שנים בייעוץ כלכלי בנושאי תגמול למגוון חברות, קרנות השקעה וגופים ממשלתיים בישראל ובחו"ל. עופר רכש את עיקר ניסיונו כראש צוות במחלקה הכלכלית בפירמת רואי החשבון סומך-חייקין-KPMG שם הוביל פרויקטים רבים של ייעוץ כלכלי ופיתוח עסקי בתחומי התגמול. לעופר ניסיון עשיר בייעוץ בנושאי תגמול לקשת רחבה […]

פירוט השירותים – מור פתרונות

תכניות תמריצים לעובדים בתחומי הטכנולוגיה, השירותים, מכירות, תפעול וייצור. תכניות בונוסים למנהלים זוטרים ובכירים. תכניות תגמול ארוכות טווח כגון תכניות אופציות, פאנטום וכדומה. טיפול בתוכניות הוניות במסגרת מיזוג או רכישה. אסטרטגיית תגמול ארגונית כוללת. גיבוש מדיניות תגמול בהתאם לסביבת רגולציה הרלוונטית: חוק החברות, הפיקוח על הבנקים, הממונה על הביטוח, יועצים למשקיעים מוסדיים. בחינת האפקטיביות של […]

התגמול ככלי משמעותי בבניית עסקים

מערכת התגמול הינה הנדבך המרכזי בניהול ההון האנושי של הארגון – עובדים ומנהלים בכירים. מערכת תגמול טובה, תיצור תמריצים אפקטיביים להנעת הנהלת הארגון ועובדיו ותרתום אותם לשיפור מתמיד של ביצועי החברה, והשגת מטרותיה האסטרטגיות. בנוסף, מערכת תגמול טובה תאפשר ניהול מיטבי של ההוצאה הגדולה ביותר של הארגון – הוצאת השכר ולקשור בינה לבין הצלחת הארגון […]